Pamięci B.K.S. Iyengara

Śri B.K.S Iyengar
14.12.1918 - 20.08.2014

B.K.S. Iyengar -
-
Guruji, dziękuję za światło jogi, którym rozświetliłeś moje życie.
Z wdzięcznością w sercu,
Renata Koba