yoga Untitled Document

Zasady uczestnictwa w sesjach JOGI

1. W każdej chwili można rozpocząć praktykę jogi
    (pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca).

2. Zapisy dokonywane są po wcześniejszym zgłoszeniu
    telefonicznym, mailowym lub w siedzibie szkoły.

3. Płatności w okresach miesięcznych – wpłatę regulujemy
    przed pierwszymi zajęciami.

4. Nie przenosimy opłat za zajęcia na inne osoby ani
    z miesiąca na miesiąc.

5. Telefon komórkowy należy wyłączyć przed wejściem na
    salę praktyk.

6. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie!
    (wskazane 30 minut przed pierwszą sesją).

7. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny, nie ograniczający
    ruchów ciała; ćwiczymy boso.

8. Bezpośrednio przed zajęciami (i po nich) nie korzystamy
    z innych form aktywnego treningu.

9. Nie korzystamy z sauny przed i po sesjach. Nie praktykujemy
    asan po dłuższym pobycie na dworze w pełnym słońcu.

10. Każda sesja stanowi logiczną całość, wychodzenie przed
      zakończeniem jest niewskazane.

11. Prosimy nie rozmawiać w czasie sesji jogi – cisza pomaga
       w koncentracji przy wykonywaniu asan, relaksu, pranajam.

12. Ćwiczymy o pustym żołądku! Ostatni obfity posiłek zjadamy
      na 3-4 godziny przed zajęciami, a lekki posiłek na 1-2 godz.
      przed zajęciami. Jeść i pić można najwcześniej po upływie
      30 minut od zakończenia sesji.

13. Nie pijemy w czasie zajęć; nie żujemy gumy.

14. W trakcie wykonywania asan nie pomagamy sobie
      nawzajem! Nie „uczymy” innych uczestników zajęć!
      Wszystkie problemy i istotne pytania powstałe w czasie
      zajęć prosimy zgłaszać bezpośrednio Nauczycielowi.
      Pomagamy sobie wzajemnie jedynie na wyraźne polecenie
      Prowadzącego zajęcia.

15. Panie w okresie menstruacji zgłaszają ten fakt Nauczycielowi

16. Przebywanie na sali „osób trzecich” możliwe jest
      wyłącznie za zgodą Nauczyciela.

17. Wszelkie poważne problemy medyczne, przebyte operacje,
      dolegliwości i kontuzje należy zgłaszać Nauczycielowi
      przed przystąpieniem do pierwszej sesji

18. W przypadku wystąpienia nagłych dolegliwości bólowych,
      stanów pogorszenia samopoczucia i innych niepokojących
      objawów, należy natychmiast powiadomić o tym
      Prowadzącego sesję.

19. Zabronione jest uczestniczenie w sesji pod wpływem
      alkoholu, środków odurzających i leków farmaceutycznych
     o mocnym działaniu.
Aktualności
yoga Aktualności

Otwarcie zajęć w roku 2020

Na sesje wieczorne zapraszamy od 9 stycznia (czwartek).
Prowadzenie sesji porannych rozpocznie się w lutym.


Sesje jogi w Gdyni

Sesje wieczorne
poniedziałki, czwartki
19:30 - 21:00
ul. Władysława IV 43
(budynek Hossy,4 piętro)